Kumpulan Soal UTS Semester 2 Kelas 1 SD KTSP BASA JAWA Lengkap


Update Arsip / kumpulan soal UTS Semester 2 SD kelas 1 KTPS lengkap dapat di download disini

Terdiri Soal, Kunci jawaban dan Lembar jawaban .  semoga dapat bermanfaat bagi semua  
Berikut Cuplikan Soal Basa Jawa 
Download Arsip di bawah
  
       I.            Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, utawa c ing ngarep wangsulan sing bener!
1.         Simbah isih turu. Turu kramane ……
a.    bobok
b.    tilem
c.    sare
2.         Kucing senenge mangan ……
a.    sego
b.    iwak
c.    sayur
3.        

                            Gunane kanggo ……..
a.       lungguh
b.      mlaku
c.       nyangking

4.         Perangan awak sing angel diitung yaiku …….
a.    rambut
b.    driji
c.    mripat
5.        

                            Iki kursi gunane kanggo ……
a.       nulis
b.      turu
c.       lungguh

6.         Angga lan kanca-kancane seneng dolanan ………..
a.   

voli
b.    badminton
c.    bal-balan


7.         Susi ora seneng jamu, amarga rasane ……
a.    pait
b.    legi
c.    asem
d.    


                   Lara Untu
Wis rong dina, Anang ora sekolah
Pipine katon tembem
Anang diajak ibune menyang dokter
Untune Anang diperiksa dokter
Jebule untune gigis
Anang diparingi resep kanggo nebus obat
Nebus obat ana ing apotik
8.         Anang lagi lara …….
a.    untu
b.    mumet
c.    pilek
9.         Sing maringi resep yaiku …..
a.    dukun
b.    dokter
c.    guru
10.     Kang kelebu tembang dolanan yaiku …….
a.    jaranan
b.    pelangi
c.    balonku
            11   Kuping gunane kanggo .............
a.       mlaku
b.      nyekel
c.       ngrungokake
            12   Godhong pelem rupane................
a.       ijo
b.      kuning
c.       putih
            13   Sing kanggo mikul.................
a.       sirah
b.      pundak
c.       tangan
            14   Saben dina Budi nyikat .............
a.       sikil
b.      pipi
c.       untu
            15    Yen arep mangkat sekolah kudu .............
a.       pamitan
b.      tukaran
c.       nangis
    II.            Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk!
1.      Kewan sing senenge mangan timun yaiku …….
2.      Meong-meong swarane ……
3.      Yen nebus obat ana ing ……..
4.                                            Iki jenenge ………
5.                             Aku seneng mangan …….. III.            Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi cekak lan laras!
1.      Aranana 3 wae barang kang ana ing omahmu!
Wangsulan: ………………………………….
2.      Tatanen dadi ukara kang runtut!
ora seneng – Susi – playon
Wangsulan: ………………………………….
3.      Aranana 2 wae tembang dolanan!
Wangsulan: ………………………………….
4.      Aranana loro wae kewan sing sikile loro!
Wangsulan: ………………………………….
5.      Sapa sing mriksa wong lara?
Wangsulan…………………………

KUNCI JAWABAN


I.              Pilihan  Ganda
1.      C                   6. C                              11. C
2.      B                   7.  A                              12. A                                                           
3.      B                   8.  A                              13. B
4.      A                  9.  B                              14 .C
5.      C                10.  A                              15. A

II.           Isian
1.             Kancil
2.             Kucing
3.             Apotik
4.             Sapu
5.             Apel

III.        Uraian

1.             Kebijakan guru
2.             Susi ora seneng playon
3.             jaranan, jamuran, padhang bulan
4.             pitik, bebek, manuk
5.             dokter

DOWNLOAD
Basa Jawa  klik >>> disini
Kunci jawaban Basa Jawa klik >>> disini

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel